Milieu

Weg met de wegwerpcultuur

Geplaatst op

  Een grote boosdoener voor het milieu zijn al de plastic verpakkingen waarin we dagelijks ons eten aankopen. Plastic werkt als vershouder en beschermer van voedsel, en op die manier werkt het soms weliswaar ook duurzaamheid in de hand: het vermindert transportkosten en verspilling. Maar tegelijkertijd wordt erg vaak plastic gebruikt waar het niet nodig […]

Milieu

Luchtvervuiling in grote steden: een overzicht

Geplaatst op

Luchtvervuiling is een stille doder. Jaarlijks sterven tienduizenden mensen vroegtijdig aan de gevolgen van luchtvervuiling. Vooral mensen met luchtwegproblemen zijn slachtoffer, maar fijn stof kan op termijn ook kanker veroorzaken. Daarom voeren steden als Londen zware taksen in op het autorijden in de binnenstad: de Britse hoofdstad gaat jaarlijks keer op keer over de grens […]

Milieu

Hoe zit dat nu met die ozonlaag?

Geplaatst op

  Twee decennia geleden ging alle praat over klimaatopwarming over het zogenaamde gat in de ozonlaag. Dat was toen een grote ontdekking, en volgens velen de grootste bedreiging van ons leefmilieu. Vandaag hoor je over de ozonlaag nog maar erg weinig, zeker in vergelijking met andere klimaatproblemen. Hoe zit dat nu? In de lagere luchtlagen […]

Milieu

Organisaties die een verschil maken

Geplaatst op

  Dat het niet de goede kant opgaat met onze leefwereld, neemt niet weg dat er heel wat individuen en organisaties vol vuur actie voeren om het milieu en de dieren te beschermen. Hieronder een overzichtje van enkele van de belangrijkste. Greenpeace is natuurlijk de meest bekende milieuorganisatie, en dat is geen toeval: de vzw […]

Milieu

De impact van vleesproductie en visserij

Geplaatst op

  Vleesproductie speelt een grotere rol in de opwarming van de aarde dan de meeste mensen beseffen. Het aandeel van de veehouderij in de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is zo’n 14,5 procent, even veel als het transport. Daar zijn verschillende redenen voor. Zo gaat erg veel energie, landoppervlakte en water naar het opvoeden van veedieren. […]

Milieu

Industrialisatie in ontwikkelingslanden en het milieu

Geplaatst op

Dat de industrie één van de grootste boosdoeners is als het aankomt op klimaatopwarming en vervuiling, is voor niemand nieuws. Reeds geïndustrialiseerde landen hebben echter meestal ook de infrastructuur, de kennis en het kapitaal om goede afvalverwerkingssystemen te installeren. Dat is niet het geval in ontwikkelingslanden, waar de milieusituatie en de impact dan ook meestal […]

Milieu

Fracking: meer problemen dan voordelen

Geplaatst op

  Fracking, de praktijk die gebruikt wordt om schaliegas te winnen uit de bodem, is de laatste tijd geregeld in het nieuws, en meestal niet op een positieve manier. Schaliegas wordt geproduceerd door het aanboren van lagen schalie in de grond. Het boren alleen geeft echter geen gas vrij: de bodem moet gestimuleerd worden, wat […]

Milieu

Klimaatverandering: hoe zit dat in tijden van Trump?

Geplaatst op

  Dat we in een tijd van globale opwarming en klimaatverandering leven, dat weten we intussen toch al een paar decennia, niet? Althans, dat dachten we. Maar met een Amerikaanse president die klaarblijkelijk niet in global warming gelooft, of in ieder geval het verschil niet begrijpt tussen het weer en het klimaat, komt al die […]

Milieu

Plastic: het kryptoniet voor onze planeet?

Geplaatst op

Toen plastic voor het eerst op de markt kwam, leek het de perfecte oplossing voor allerlei problemen, van houdbaarheid tot duurzaamheid en lichtheid. Dat was zonder onze wegwerpcultuur gerekend. Plastic breekt immers maar zeer langzaam af, en heeft tot honderden jaren nodig om te verdwijnen. En zelfs dan zijn de problemen niet van de baan. […]