Milieu

Klimaatverandering: hoe zit dat in tijden van Trump?

 

Dat we in een tijd van globale opwarming en klimaatverandering leven, dat weten we intussen toch al een paar decennia, niet? Althans, dat dachten we. Maar met een Amerikaanse president die klaarblijkelijk niet in global warming gelooft, of in ieder geval het verschil niet begrijpt tussen het weer en het klimaat, komt al die wetenschappelijke kennis op losse schroeven te staan. Wie heeft gelijk?

Eerder vorig jaar trok Trump de VS al terug uit de klimaatakkoorden van Parijs, omdat die ‘te duur’ zouden uitkomen voor de VS. ‘Ik werd verkozen door de inwoners van Pittsburgh, niet Parijs’, beweerde Trump toen, daarmee duidelijk makend dat hij geen flauw idee had waar hij het over had – en ook ironisch, aangezien de meerderheid van de inwoners van Pittsburgh voor de democratische partij stemden in de verkiezingen. Trumps gebrek aan competentie daargelaten, wat betekent dit alles voor de klimaatopwarming?

Eeuwenoud fenomeen
De opwarming van de aarde is geen nieuw fenomeen uit onze geïndustrialiseerde tijden. De aarde warmt op doordat CO2 vrijkomt. Dat kan door industriële uitstoot, maar ook door bijvoorbeeld vulkaanuitbarstingen, de verschuiving van continenten, of herhalende natuurfenomenen als El Niño wordt de balans in onze atmosfeer verstoord.

Sinds de Industriële Revolutie draagt de mens echter ook aantoonbaar bij aan de klimaatopwarming. Wereldwijd is de gemiddelde temperatuur sindsdien gestegen met 0,8 graden, de zeespiegel is twintig centimeter omhooggeklommen. Zulke grote stijgingen zijn niet in lijn met de voorgaande trend, en kunnen alleen maar verklaard worden door de invloed van de mens.

Broeikasgassen
De opwarming van de aarde komt door een opbouw van broeikasgassen binnen onze atmosfeer. CO2 is het meest bekende van de broeikasgassen, en dat stoten we nu net massaal uit, door ontginning en verbranding van fossiele brandstoffen. Maar ook gassen als methaan, ozon en waterstof zijn bijproducten van de industrie, die de opwarming van de aarde mee in versnelling brengen.

Hoewel het door de vele relevante factoren moeilijk is een trend te voorspellen, lijkt het er bovendien op dat de uitstoot van broeikasgassen alleen maar toeneemt. Een heel aantal landen in Azië en Afrika zijn nu aan het industrialiseren, en dus nog niet op hun piek van uitstoot. Bovendien neemt de vleesconsumptie in de derde wereld ook toe, wat bijdraagt aan de uitstoot van methaan.

Parijsakkoorden
Wat de klimaatakkoorden van Parijs regelden, was nu net onder andere de uitstoot van die broeikasgassen. Hoewel de limieten aangegeven in de papieren volgens veel experts en milieu-organisaties nog al te conservatief waren, zorgen ze er in elk geval voor dat geen enkel land naar willekeur kon blijven uitstoten, en dat overal geïnvesteerd moest worden in meer groene energie. De eenzijdige terugtrekking van de VS stelt daarom een erg slecht voorbeeld, en belooft weinig goeds voor de toekomst van onze planeet.