Uncategorized

Woon-werkverkeer en milieu

Het dagelijkse woon-werkverkeer draagt voor een groot deel bij aan de CO2-uitstoot die ons milieu belast. Van alle kilometers die in Nederland per auto worden afgelegd is meer dan de helft afkomstig van het woon-werkverkeer van forenzen. Als we streven naar een beter milieu, is op dit gebied dan ook nog heel wat winst te behalen. Overheid, werkgevers maar ook individuele werknemers kunnen hier een bijdrage aan leveren.

Rol van overheid en werkgevers

Naast de individuele verantwoordelijkheid van iedere werknemer is er een belangrijke rol weggelegd voor de overheid en werkgevers. Op verschillende manieren kunnen zij er aan bijdragen dat het weggebruik van hun werknemers minder belastend is voor het milieu.

  • Fietsen en openbaar vervoer stimuleren

Reizen per fiets of openbaar vervoer wordt aantrekkelijker gemaakt. Werknemers profiteren van (fiscale) voordelen of speciale regelingen van hun bedrijf. Een leasefiets via de werkgever kan een mogelijkheid zijn. Door de opkomst van de e-bike worden deze regelingen zelfs aantrekkelijk voor werknemers die verder weg wonen.

  • Bedrijfswagens milieuvriendelijker maken

Werknemers die een bedrijfswagen tot hun beschikking hebben, rijden bij voorkeur in een wagen of busje met een bedrijfswageninrichting die brandstofverbruik vermindert. Ook hierdoor zal de totale CO2-uitstoot van deze transportmiddelen afnemen.

  • Thuiswerken mogelijk maken

Zelfs bedrijven waar thuiswerken niet mogelijk of vanzelfsprekend lijkt, staan steeds meer open voor deze manier van werken. Door alle technologische ontwikkelingen kunnen de meeste praktische bezwaren bovendien worden weggenomen.

Thuiswerken de norm?

Het noodgedwongen thuiswerken tijdens de coronacrisis heeft iets duidelijk gemaakt: ook bij bedrijven waar directie of medewerkers thuiswerken niet zagen zitten, blijkt dat in de praktijk toch prima te werken. De cijfers liegen er niet om: als werknemers één dag meer thuiswerken, zal de CO2-uitstoot met 606 kiloton per jaar verminderen. Daarnaast zal het milieu er ook van profiteren dat door deze afname van het woon-werkverkeer aanzienlijk minder stikstof en fijnstof wordt uitgestoten.

Zal thuiswerken steeds meer de norm worden? Dat is iets waar zowel werkgevers als werknemers nu meer dan ooit over nadenken. Uit onderzoeken blijkt dat minstens 50% van de beroepsbevolking er positief tegenover staat om (gedeeltelijk) thuis te werken, als hun functie dat toelaat. Werkgevers zijn, ook door de toegenomen productiviteit van hun werknemers, steeds meer overtuigd van deze praktijk.

Individuele verantwoordelijkheid

De slagzin “Een beter milieu begint bij jezelf” blijft van toepassing. Dus zullen werknemers ook zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Thuiswerken vraagt waarschijnlijk enige aanpassing als je dat niet gewend was. Ook kost het in het begin misschien moeite het gemak van reizen in een eigen auto op te geven en de fiets of het openbaar vervoer te nemen. Met de voordelen voor het milieu in gedachten is de keuze misschien makkelijker.