Milieu

Organisaties die een verschil maken

 

Dat het niet de goede kant opgaat met onze leefwereld, neemt niet weg dat er heel wat individuen en organisaties vol vuur actie voeren om het milieu en de dieren te beschermen. Hieronder een overzichtje van enkele van de belangrijkste.

 • Greenpeace is natuurlijk de meest bekende milieuorganisatie, en dat is geen toeval: de vzw levert vaak op opvallende manieren actie en probeert de milieuproblematiek actief onder de aandacht te houden van burgers en politici.
 • Natuur en milieu stimuleert een duurzaam beleid op alle niveaus van de maatschappij, en geeft het goede voorbeeld als kenniscentrum.
 • De Bomenstichting richt zich specifiek op effectief bos- en boombeheer, en herinnert beleidsmakers aan het belang van de groene longen van onze samenleving.
 • Het Centrum voor Landbouw en Milieu bouwt bruggen tussen landbouwers en milieubeschermingsorganisaties, en ijvert voor ecologisch verantwoorde landbouw.
 • De Fietsersbond heeft als simpel doel meer mensen uit de auto en op de fiets te krijgen, om zo aan het milieu te werken.
  Jongeren Milieu Actief is een organisatie die jonge mensen mee in het verhaal van duurzaamheid wil betrekken, om zo het milieu leefbaar te houden voor de volgende generaties.
 • Laka documenteert alle activiteit rond kernenergie in Nederland en verzet ertegen.
 • Milieudefensie is de Nederlandse tak van Friends of the Earth, en ijvert voor een algemene betere bescherming van het leefmilieu.
 • Stichting Aarde richt zich specifiek op de ontwikkeling van duurzame economie op het regionale niveau.
 • WWF, het Wereld Natuur Fonds, is een internationale organisatie die de bescherming van planten en diersoorten voor ogen heeft.

Daarnaast zijn er heel wat lokale organisaties die in staan voor het beschermen van specifieke gebieden in Nederland, zoals het IJsselmeer, de Wadden of Friesland.