Milieu

Hoopvol nieuws: Great Barrier Reef

 

Het Great Barrier Reef aan de kusten van Australië, één van de grootste natuurlijke wonderen van onze planeet, is al jaren in slechte staat. Vervuiling en overmatig toerisme leiden ertoe dat de koralen verbleken, afbrokkelen en doodgaan. Dat is niet enkel jammer voor de kleurrijke plaatjes, maar ook een ramp voor het milieu: het rif is één van de meest diverse ecosystemen ter wereld. Nu is er echter voorzichtig goed nieuws te melden.

Biologen hebben immers een aantal ‘bronkoralen’ gevonden, intacte stukken rif met veel diversiteit, die als bron gebruikt zouden kunnen worden om de rest van het rif opnieuw in goede staat te herstellen. Meer bepaald werden 112 gezonde riffen – slechts drie procent van het volledige systeem, dat zich over 2400 kilometer uitstrekt – aangetroffen, van waaruit larven zich naar andere delen van het rif kunnen verspreiden.

De criteria daarvoor zijn strikt, want larven kunnen zich enkel verplaatsen via de bestaande stromingen. Maar bij deze 112 riffen zijn de omstandigheden dus ideaal voor de larven om eitjes te gaan leggen in andere onderdelen van het Barrier Reef, wat het herstelproces zou bevorderen.

Daarmee is het probleem echter nog niet van de baan. Het afbleken van koralen gebeurt door de opwarming van het water, waar de koralen niet aan aangepast zijn. Als de opwarming van het zeewater, en de aarde in zijn geheel, niet succesvol kan worden stopgezet, zal het rif alsnog doodgaan. Australië treft echter zo streng mogelijke maatregelen, aangezien het rif ook één van de grootste inkomstenbronnen van het land is.