Milieu

De langdurige impact van watervervuiling

 

Watervervuiling is een groot probleem in onze wereld vandaag. Zonder water is er geen leven mogelijk, maar het lijkt erop dat de mens zich daarvan niets aantrekt, en naar hartelust vervuiling veroorzaakt. Technologische vooruitgang maakt gelukkig dat steeds betere filtersystemen op de markt komen, maar dat is natuurlijk water naar de zee dragen. De echte oplossing is stoppen met vervuilen. Maar hoe doe je dat?

Er zijn heel wat factoren

die tot watervervuiling kunnen leiden. De grootste boosdoeners zijn petroleumproducten, pesticiden, gevaarlijk afval, en zware metalen. De meest bekende problemen zijn ongetwijfeld olierampen, zoals het lekken en zinken van een olietanker op zee. Iedereen kent wel de beelden van met olie doordrenkte vogels, die door dappere vrijwilligers uit de vieze soep gered worden.

Dat is echter maar een klein onderdeel van de problemen. Olievlekken verspreiden snel en zijn erg moeilijk op te ruimen, maar stoffen die in het water oplossen, zoals pesticiden en gifstoffen, zijn al helemaal niet zichtbaar en dus nog moeilijker te verwijderen. Al die vuiligheid komt in ons drinkwater en in de voedselketen terecht, met rampzalige gevolgen voor onze gezondheid.

Ook het dumpen van hormoonstoffen in water is een wezenlijk probleem. Bij grote concentraties hormoonstoffen in het water wordt de natuurlijke balans verstoord, wat kan leiden tot vissen en andere organismen die van geslacht veranderen, of tweeslachtig worden. Het stijgend verbruik van hormonale anticonceptie zoals de pil draagt hiertoe sterk bij.

Enkele manieren om tegen deze problemen op te treden, zijn geen medicijnen of andere mogelijk giftige stoffen door het toilet spoelen; het gebruik van plastic zo veel mogelijk verminderen; bodemerosie tegengaan door intelligente landbouw; en olielekken zo snel mogelijk melden.