Uncategorized

Woon-werkverkeer en milieu

Geplaatst op

Het dagelijkse woon-werkverkeer draagt voor een groot deel bij aan de CO2-uitstoot die ons milieu belast. Van alle kilometers die in Nederland per auto worden afgelegd is meer dan de helft afkomstig van het woon-werkverkeer van forenzen. Als we streven naar een beter milieu, is op dit gebied dan ook nog heel wat winst te […]

Uncategorized

Bijensterfte: oorzaken en oplossingen

Geplaatst op

In grote delen van de wereld wordt het aantal bijenvolken kleiner. Dat is een groot probleem: bijen zijn de belangrijkste bestuivers van heel veel plantensoorten, zowel wilde planten als voor de essentiële voedselgewassen van de mens. Het is dus van belang dat er achterhaald wordt waarom bijensterfte optreedt, en welke maatregelen daar het best tegen […]

Uncategorized

Overbemesting in de Nederlandse landbouw

Geplaatst op

Overbemesting is een probleem dat in de 20e eeuw in Nederland grote gevolgen heeft gehad voor het akkerlandschap en de natuur. Door de beschikbaarheid van betaalbare meststoffen, vooral een gevolg van de intensieve veehouderij, trad er in de loop van de eeuw een mestoverschot op op veel boerderijen. Daardoor werd het voor boeren aantrekkelijk om […]

Milieu

Upcycling: recycleren voor hipsters

Geplaatst op

  Upcycling is cool. Als glamoureuzere vorm van recyclage past deze trend helemaal in het hippe plaatje van meer ecologisch denken vandaag. Oude spullen die op je zolder slingeren, of zelfs kookafval, kun je in een handomdraai omvormen tot trendy meubels, decoratie of geschenken. Een paar coole ideeën, en goed voor het milieu: Kurken van […]

Uncategorized

Milieubewust inkopen

Geplaatst op

In Nederland is het percentage van mensen die milieubewust zijn hoog. Dit betekent dat er veel mensen zijn die over het milieu nadenken en dit is op zich al een hele goede zaak. Maar hoe zet je dit bewustzijn optimaal om in milieuvriendelijk gedrag in het dagelijkse leven? Er zijn allerlei producten op de markt […]

Milieu

Weg met de wegwerpcultuur

Geplaatst op

  Een grote boosdoener voor het milieu zijn al de plastic verpakkingen waarin we dagelijks ons eten aankopen. Plastic werkt als vershouder en beschermer van voedsel, en op die manier werkt het soms weliswaar ook duurzaamheid in de hand: het vermindert transportkosten en verspilling. Maar tegelijkertijd wordt erg vaak plastic gebruikt waar het niet nodig […]

Milieu

Luchtvervuiling in grote steden: een overzicht

Geplaatst op

Luchtvervuiling is een stille doder. Jaarlijks sterven tienduizenden mensen vroegtijdig aan de gevolgen van luchtvervuiling. Vooral mensen met luchtwegproblemen zijn slachtoffer, maar fijn stof kan op termijn ook kanker veroorzaken. Daarom voeren steden als Londen zware taksen in op het autorijden in de binnenstad: de Britse hoofdstad gaat jaarlijks keer op keer over de grens […]

Milieu

Hoe zit dat nu met die ozonlaag?

Geplaatst op

  Twee decennia geleden ging alle praat over klimaatopwarming over het zogenaamde gat in de ozonlaag. Dat was toen een grote ontdekking, en volgens velen de grootste bedreiging van ons leefmilieu. Vandaag hoor je over de ozonlaag nog maar erg weinig, zeker in vergelijking met andere klimaatproblemen. Hoe zit dat nu? In de lagere luchtlagen […]

Milieu

Organisaties die een verschil maken

Geplaatst op

  Dat het niet de goede kant opgaat met onze leefwereld, neemt niet weg dat er heel wat individuen en organisaties vol vuur actie voeren om het milieu en de dieren te beschermen. Hieronder een overzichtje van enkele van de belangrijkste. Greenpeace is natuurlijk de meest bekende milieuorganisatie, en dat is geen toeval: de vzw […]

Milieu

De impact van vleesproductie en visserij

Geplaatst op

  Vleesproductie speelt een grotere rol in de opwarming van de aarde dan de meeste mensen beseffen. Het aandeel van de veehouderij in de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is zo’n 14,5 procent, even veel als het transport. Daar zijn verschillende redenen voor. Zo gaat erg veel energie, landoppervlakte en water naar het opvoeden van veedieren. […]